O kmetiji

V osrčju dolenjskih gričev se na nadmorski višini 480 metrov nahaja kmetija Škrjanec. Kmetija se lahko pohvali z dolgoletno zgodovino, saj na njej kmetuje že šesti rod. Glavna panoga naše kmetije je že vseskozi, tako je danes v hlevu do 80 glav živine. Polovica so krave molznice, ostalo pa je mlada živina za nadaljno rejo.

Novorojeni telički so pri nas prava stalnica, otroci jih prav z veseljem opazujejo ter se z njimi igrajo. Reja je živalim prijazna, vsi telički in telice so na prosti reji in paši, v hlevu privezane živali so, vsaj pri nas, že dolgo preteklost. Telice že zgodaj spomladi zapustijo hlev in gredo na pašo, vrnejo se šele pozno jeseni, ko trava in zelenje preneha z vegetacijo. Krave so prav tako vajene paše, deloma se krmijo v hlevu, deloma pa same nabirajo svežo pašo. Tudi kravam namenjamo čedalje več pašnikov, tako da bodo lahko tudi krave na prostem prek celega leta. Končni cilj je dinstvena vizija, da bomo poleg paše krmili samo in le še seno, brez dodajanja silaže.

Krma za naše živali raste na 40 hektarjih površin, dobrih 10 hektarjev je njiv, vse ostalo pa so pašniki in kosni travniki. Za zadovoljevanje lastnih potreb po toplotni energiji in, seveda, odličnem vinu pa imamo tudi gozd in vinograde.